Sunday, September 24, 2017

NAFASI YA KAZI - MUHUDUMU WA OFISIMUHUDUMU WA OFISI: NAFASI 1

MAJUKUMU YA KAZI
Ø  Kupokea na kkaribisha wageni
Ø  Kufanya usafi nje na ndani ya ofisi.
Ø  Kutunza kumbukumbu za ofisi
Ø  Kufananya shughuli za katibu mahususi
Ø  Kuandaa ripoti na kuwasilisha kwa msimamizi wa ofisi
Ø  Kufanya shughuli nyingine atakazopangiwa na ofisi


SIFA ZA MWOMBAJI
*      Awe amehitimu kidato cha nne na kuendelea.
*      Awe na ujuzi wa kutumia Kompyuta Word, Exel, Publisher na programu nyingine
*      Awe na uwezo wa kuandika na kuzungumza Kiswahili na kiingereza
*      Awe na uwezo mkubwa wa kujieleza, kushawishi na kujiamini.
*      Awe ni msichana mwenye umri asiyozidi miaka 25.
*      Awe na moyo wa kujitolea na kutekeleza majukumu aliyopangiwa.

JINSI YA KUOMBA
Maombi ya nafasi hiyo lazima yaambatane na:-
*      Barua ya maombi inayoelezea hali halisi ya shughuli yako.
*      Maelezo ya kutosha kuhusu Wasifu wako yaani (CV) inayoonyesha Anwani yako, Email yako, namba ya simu na wadhamini wawili (2) ambao wanakufahamu vizuri ukiambatanisha na mawasiliano yao.
*      Mwombaji aambatanishe picha moja ya rangi na nakala za vyeti vya shule pamoja na chuo kinachotambulika na Serikali.


BARUA ZOTE ZIANDIKWE KWA:

MKURUGENZI MTENDAJI
HUHESO FOUNDATION
P.O.BOX 619,
KAHAMA-SHINYANGA

PELEKA BARUA KWENYE OFISI YETU INAYOPATIKANA KAHAMA MJINI, KATA YA MALUNGA MTAA WA IGEMBENSABO. MWISHO WA MAOMBI KWA NAFASI HII NI TAREHE 01/10/2017

BOARD MEMBERS MEETING

BOARD MEMBERS MEETING

We would like to thank Board of Director member who attended the Board meeting at HUHESO Foundation head Office in Kahama. We thank Chairperson Felician Shija, Vice Chairperson Avelina Ndakama, and other Board like Morgan Kichere, Dominic Shecktay, Mwakyagi AG and Secretary of the Board Mr Juma Mwesigwa. We would like to thank all management team of HUHESO Foundation for good preparation of this meeting. We believe TOGETHER WE CAN BRING CHANGESMR FELICIAN SHIJA - CHAIRPERSON
 ATUFIGWEGE MWAKYAKI BOARD MEMBER
 Board members after the meeting